مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

گزارش تصویری از گلزار شهدای شیراز

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۱/۱۹

شهادت پایان آنانی است کـه به تکلیف خـودشان عمل کردند ….

گزارش تصویری از گلزار شهدای شیراز

فاطمه افزری خبرنگار افتخاری سایت مجلس شهدا فارس/ شیراز.

photo_2019-02-08_14-48-17

photo_2019-02-08_14-48-28

photo_2019-02-08_14-48-33

photo_2019-02-08_14-48-36

photo_2019-02-08_14-48-31