مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

تصویری از جشن انقلاب در مسجد شهید دستغیب

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۱/۱۹

” آمدی با پیامت خمینی
از رهایی و از حق سرودی

آنکه بر ظلم شب حمله ور شد
ای خمینی تو بودی، تو بودی ”

گزارش

۰۰

۰۰۰

۰۰۰۰۰

تصویری از جشن انقلاب در مسجد شهید دستغیب

فاطمه افزری خبرنگار افتخاری سایت مجلس شهدا فارس/ شیراز/ مسجد شهید دستغیب