مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۱/۲۲

دوشنبه ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷
چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی

سالروز شهادت
فرمانده شهید ابراهیم هادی

شهادت شهید علی محمودوند
فرمانده تفحص
لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص)

شهید مدافع حرم علی سلطانمرادی
شهید مدافع حرم حاج رضا فرزانه
شهید مدافع حرم محمدتقی ارغوانی
شهید مدافع حرم علی اصغر فلاح پیشه
🕊شهید مدافع حرم سید احسان میرسیار
شهید مدافع حرم مهدی ثامنی‌راد

شادی ارواح طیبه شهدا صلوات

چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران