مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

گزارش تصویری از اعزام گروه جهادی پیامبر اعظم (ص) به شهرستان زرین دشت داراب

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۲/۲۲

۲

مقام معظم رهبری:

اردوی جهادی، هم خدمت است، هم تمرین، هم خودسازی و هم آشنایی با فضای جامعه است.

خبرنگار افتخاری سایت مجلس شهدا فارس/فاطمه افزری