مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

وصیتنامه شهیدفرامرز غربا

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۱/۱۱

وصیت نامه شهید فرامرز غربا

میخواهم به تمام برادران و خواهران شهید پرور ایران بگویم که خون من و خون برادرانم را برای حفظ مکتب و مملکنم به کار برند و نگذارند هر گروه اجنبی در درون و برون کشور خونمان را پایمال کنند.
هر انقلاب دو چهره دارد، خون و پیام ;
شهیدان ما خون خود را اهدا کردند و حال این پیام ماست که باید شما برادران و خواهرانم که ماندید، زینب وار به فرد فرد ملتمان و حتی جهان برسانید و تا می توانید ندای مکتب حسین (ع)، ائمه و فرستاده خدا رسول اکرم و کتابش قرآن و اسلام را به گوش جهانیان برسانید تا مردم جهان بتوانند برادروار و برابر، پهلوی هم زندگی کنند و تنها از یک مکتب استفاده کنند، از یک رهبر پیروی و به درگاه یک خدا زانو خم کنند و ازاو طلب کمک برای ادامه زندگی داشته باشند و آنوقت است که پیام من به گوش مردم می رسد.
تنها خواهش من از اعضای خانواده ام این است که خط و هدف مرا ادامه دهند و به سعادت برساند.