مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

خاطراتی کوتاه از شهید جوادشعبانزاده

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۱/۱۶

خاطرات کوتاه از شهید جواد شغبانزاده

خواهر شهید : در نیمه شعبان تابستان ۱۳۵۷ که ما در مشهد به سر می بردیم به طرف باغ نادر در حال حرکت بودیم که متوجه شدیم راهپیمایی در حال شکل گرفتن است. مردم شعار می دادند که امام ، امامزاده است ، پاک و مطهر است ، شاه زنا زاده است که ناگهان تیرباران شد و گاز اشک آور زدند او به ما گفت : در میان دود و گاز پنهان شویم تا ما را نبینند و همچنین در حرم امام رضا (ع) هم که تظاهرات شده بود شرکت داشتند هنگامی که او را دستگیر کردند گفت: من زائر هستم و با این کار از دست مأمورین نجات یافت .
خواهر شهید:شهید از لحاظ اخلاقی و رفتاری بسیار فروتن و متواضع و مهربان بودند . دارای حجب و حیا در برابر پدر و مادر و نامحرم بودند . امانتدار خوبی بودند،چیزی از کسی به امانت می گرفتند بدون هیچ کم و کاستی به صاحبش بر می گرداند.در حفظ اسرار دیگران بسیار کوشا بود . در برابر سختی ها بسیار صبور و مقاوم بودند.هرگز دروغ نمی گفتند. وفای به عهد داشتند.دارای صفا و صمیمیت بودند .

تشیع پیکر پاک و مطهر شهید ترور جواد شعبانزاده
بابل سبزه میدان ،سه راه فرهنگ