مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

تشکیل جهاد سازندگی

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۳/۲۷

تشکیل جهاد سازندگى

جهاد سازندگى نهادى است که نطفه آن در درون انقلاب بسته شده ، در بستر انقلاب رشد کرد و همراه با نهال نوخاسته انقلاب رشد کرد و به ثمر رسید.
حدیث جهاد، حدیث انقلاب است و کارنامه سراسر جهاد و شهامت آن ، نشان از تلاش و سخت کوشى جهاد گران و فتنه انگیزى و دسیسه بازى دشمنان دارد.
دست پرتوان جهادگران بذر انقلاب را در دل محرومترین و مستضعف ترین قشر جامعه یعنى روستاییان کاشت و تیر آنان قلب بزرگترین دشمنان را نشانه گرفت.
جهادگران گمنام و بى نشان در عرصه هاى تولید و نبرد تلاش کردند و شجاعانه در سخت ترین شرایط، بزرگترین موانع را از سر را انقلاب اسلامى برداشتند. جهادگران با تمام وجود و اخلاص در جبهه هاى حق علیه باطل به یارى رزمندگان اسلام پرداختند و به سنگرسازان بى سنگر لقب گرفتند. جهاد سازندگى انسان‌هایى را پرورش داد که قبل از شروع به سازندگى شروع به جهاد نفس کردند. علیه شیطان درونى قیام نمودند تا با از بین بردن نفس ‍ اماره بتوانند در سنگرى الهى و مقدس به سازندگى بپردازند و در راه آبادانى و عظمت کشور انقلابى خویش در راستاى اهداف اسلامى تمام تلاش ‍ خویش را به کار بندند و در این راه حتى از ایثار دریغ نورزند و خود را فداى مکتب خویش نمایند.
بعد از فرمان تاریخى حضرت امام خمینى (ره) در ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ مبنى بر تشکیل جهاد سازندگى جهت رفع محرومیت‌ها و آبادانى کشور، جهاد سازندگى به منظور فراهم ساختن نهضتى همه جانبه در جهت مبارزه با فقر، اقدام به محرومیت زدایى توسعه و عمران روستاها و در یک کلام ، حرکت در جهت استقلال و خودکفایى از متن توده هاى میلیونى مردم محروم و مستضعف به وجود آمد. رسالت اصلى جهادگران ابلاغ پیام اسلام و انقلاب و کاشتن بذر استقلال و آبادانى در دل روستاها بود.
لحظات شروع کار جهاد و فکر تأسیس این نهاد مقدس متکى بر اراده حضرت امام خمینى (ره) و برخاسته از افکار سالم و نیات خالصانه جهادگران بود لذا پایه و اساس کار بر حق گذاشته شد و این بنیانى است که براى رضاى خدا و براى خدمت به بهترین و محرومترین مردم بنا نهاده شد.
دستاوردهاى خاص جهادسازندگى:
جهادسازندگى در راستاى تحقق فرمانهاى حضرت امام (ره) دستاوردهاى زیر را به دنبال داشت:
۱- توجه خاص به محرومان و مستضعفان و نگرشى همه جانبه به مناطق محروم روستایى.
۲- تلاش در جهت تحقق رشد کشاورزى به عنوان محور استقلال کشور.
۳- ایفاى وظایف سازندگى در عرصه جنگ و شهادت و بازسازى ویرانه هاى به جامانده از جنگ و افتخار عنوان سنگرسازان بى سنگر.
۴- رشد شخصیت روستاییان و جلب مشارکت آنان.
۵- تربیت سازندگان متعهد و حزب اللهى براى نظام ادارى کشور با ارتقاء سطح بینش علمى و مهارتى آنان.
۶- دگرگون ساختن چهره روستاهاى کشور در سایه توکل به خداو اطاعت از ولایت فقیه و در نتیجه بسیارى از ناممکن ها را ممکن ساختن.
ویژگى هاى جهادسازندگى:
۱- سیاست انعطاف پذیرى: حضور در فعالیتهاى اضطرارى و قدرت جابجایى با توجه به روحیه همکارى فى‌مابین بخشها و مناطق ، در جهت نیل به اهداف کلى جهاد.
۲- توانایى پذیرش مأموریت بر مبناى ضرورت‌ها و نیازهاى انقلاب و نظام جمهورى اسلامى.
۳- سادگى و بى آلایشى و پرهیز از تشریفات غیر ضرورى.
۴- ایجاد فضاى مناسب جهت رشد و ارتقاء نیروها، در ابعاد فرهنگى ، تجربى و تخصصى.
۵- خدمت به محرومان و روستاییان با اولویت به مناطق دور دست و مستعد.
۶- هدف غایى جهاد، تحول فرهنگى و انسانى جامعه روستایى است . در این رابطه امام راحل (ره) فرموده اند:
این جوانان جهادگرند که بذر انقلاب را در دل روستاییان مى‌کارند.
۷- حساسیت به مسائل شرعى و حفظ شعائر و ظواهر اسلامى در سازمان و محیط جهاد.
۸- مردمى بودن و تأکید بر مشارکت مردم در اجراى طرح‌ها و پروژه ها.
۹- التزام عملى به ولایت فقیه.
۱۰- گرایش به عدم تمرکز مدیریت و نظام اجرایى.
تصویب لایحه تشکیل وزارت جهاد سازندگى
بعد از مطرح شدن تشکیل وزارت جهاد سازندگى ، اساسنامه اى توسط برادران جهاد در دفتر مرکزى تهیه شد و توسط اعضاى شوراهاى مرکزى جهاد سازندگى در کشور به تصویب رسید و به عنوان طرح ، توسط نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در دوره اول مجلس ، مطرح شد و در کمیسیون ویژه جهاد مورد بررسى قرار گرفت و بعد از طى مراحل و اصلاحاتى جهت تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم شد.
بررسى لایحه تشکیل وزارت جهاد سازندگى از جلسه ۲۴ آبان ۱۳۶۲ شروع شد و پس از بحث و گفتگوهاى لازم و چندین جلسه علنى ، کلیات طرح در سه فصل شامل اهداف ، وظایف و مقررات عمومى با یازده ماده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه ۷ آذر ۱۳۶۲ مجلس شوراى اسلامى به تصویب نهایى نمایندگان و در تاریخ ۱۳۶۲/۹/۱۷ با محتواى زیر به تأیید شوراى نگهبان رسید.
فصل اول – هدف :
ماده ۱ – وزارت جهاد سازندگى با اهداف ذیل تشکیل مى گردد:
الف – حرکت به سوى استقلال و خود کفایى کشور با تلاش در جهت بهبو

د وضع اقتصادى و اجتماعى کشور و در جهت بهبود وضع اقتصادى و اجتماعى روستاها و مناطق عشایرى از طریق توسعه کشاورزى ، دامدارى صنایع روستایى و بازسازى ویرانیها با همکارى دستگاههاى اجرایى مربوطه و اقشار مختلف مردم.
ب – ایجاد زمینه جهت رشد شخصیت والاى انسانى روستاییان از طریق مشارکت و نظارت آنان در فعالیت‌هاى روستایى.
ج – بسیج اقشار مردم ، جهت سازندگى روستاها و فراهم کردن امکان تلاش براى نیروهاى مومن و ایثارگر جامعه و رشد و تکامل آنها.
فصل دوم : وظایف
ماده ۲ – وزارت جهاد سازندگى موظف است ضمن هماهنگى با وزارت کشاورزى فعالیت‌هاى خود را با شرایط مناسب و امکانات لازم براى رشد تولید کشاورزى و دامدارى متمرکز نماید.
ماده ۳ – وزارت جهاد سازندگى موظف است در محدوده وظایف خود در ارائه خدمات به روستاها زمینه‌هایى را که موجبات رشد تولید و درآمد روستاییان را فراهم آورد اولویت دهد.
ماده ۴ – کلیه وظایف عمران روستایى وزارت کشاورزى و عمران روستایى مندرج در قانون تغییر نام وزارت کشاورزى و منابع طبیعى به وزارت کشاورزى و عمران روستایى و تجدید سازمان کشاورزى کشور مصوب ۱۳۶۵/۳/۱ مجلس شوراى ملى سابق به جهاد سازندگى واگذار شده و از این پس وزارت کشاورزى و عمران روستایى ، وزارت کشاورزى نامیده مى شود و کلیه اعتبارات و امکانات و سازمانهایى که در رابطه با وظایف عمران روستایى فعالیت مى نمودند از این وزارتخانه منتزع و به جهاد سازندگى واگذار مى گردد.
تبصره – سازمان امور عشایر (دامداران متحرک ) وابسته به وزارت کشاورزى با تمام امکانات موجود از وزارت کشاور